kolmapäev, 20. märts 2013

Veebilehe koostamine

Multimeediumi arendamise 2. kodutöö on veebilehe koostamine.
HTML - Hyper text Markup Language.
Ülesandeks on luua veebileht HTML5-s, millel on järgmised tingimused:
Ainult sisu, kujundust ei tee;
Sisaldab vähemalt 2 sektsiooni (section);
Vaja pealkirju (h1, h2 …). Tekst kenasti lõikudes ja loendites (ul, ol);
Püüdke lisada üks tabel;
Kindlasti mõned pildid ja soovitavalt ka video.

Eeskujuks võtsin kontakttunnis loodud veebilehe. HTMLi kirjutamisel kasutasin programmi EditPad Lite 7.
Kõige rohkem pidin vaeva nägema video lisamisega. Video kodeerimine õnnestus Firefogg programmi abil, mille õpetus oli jällegi Mario Metsheina materjalis. Teisendasin video webm ja ogg formaati. 
HTML õigsust kontrollisin http://validator.w3.org/ abil. Selgus, et üks vistutatud kood on vigane, aga ma jätsin selle alles. Tulemus asub siin: http://www.tlu.ee/~viiabel/kodune.html.
Järgmises kontakttunnis kujundame veebilehte. 

Animatsiooni loomine

Multimeediumi arendamise kursuse esimene kodutöö: animeerimine flashi abil.
Selleks kasutasin programmi Adobe Flash Professional CS6 30 päeva prooviversiooni. Animatsiooni juhtimiseks lisasin eraldi kihile kolm nuppu play, next ja prev ja kasutasin olemasolevat skripti (include “labelitega_liikuma.as”;).  Töö tegemisel oli abiks tunnikonspekt ja Metsheina materjal.
Valminud failid laadisin üles TLÜ kasutajakontole, teemaks on lumememm.
Kodutöö tegemine oli põnev, kuid ajamahukas, programmi selgekssaamine on küllalt keeruline.

pühapäev, 3. veebruar 2013

IFI7061 - Multimeediumi arendamine

Erialaainete mooduli valikaine, 5 EAP. Õppejõud Andrus Rinde.
Õppeaine sisu: Erinevad meedialiigid nende esitus analoog- ja digitaalkujul, digiteerimise põhimõtted. Animeerimine, tehnoloogia, põhimõtted, peamised töövõtted. Digitaalne helisalvestus ja -töötlus. Digitaalne videosalvestus ja -töötlus. Audio- ja videokompressioon. Voogmeedia põhimõtted ja peamised tehnoloogiad. Lihtsamate interaktiivsete Flash rakenduste loomine.
Kursuse põhiosa koosneb loengutest ja praktikumidest, kus üliõpilastelt oodatakse aktiivset kaasamõtlemist ja –töötamist. Kursuse raames tuleb üliõpilastel teha iseseisev töö, mis koosneb helisalvestusest ja –töötlusest, animeerimisest ja videotöötlusest ning mille tulemusena valmib esitlus mis demonstreerib üliõpilase loodud meediaklippe.
Hindamismeetod: Eksam. Eksamiks tuleb üliõpilasel esitada iseseisvalt koostatud praktilised tööd (50% hindest) ning sooritada teooria tundmise test (50% hindest).

Kontakttunnid: ruumis A-433
26.01 14-17
27.01 14-18
10.02 10-15
23.03 14-18
06.04 14-18

26-27.01 Adobe Flash Professional CS6 programmiga flashi loomine. Mõisted keyframe, tweening.
valmis fail viive_purjekas.as
1 kuu programmi tasuta prooviversioon.
Juhendid on aadressil metshein.com

laupäev, 15. detsember 2012

Kodutöö - video

Rühmatööna koostasime õpikeskkondade aines video. Filmisin algklasside tundi arvutiklassis. Töötlesin videot Movie Maker programmiga, lisasin alguse ja lõputiitrid. Video asub siin:

teisipäev, 27. november 2012

Kodutöö 2.osa - multitrack töötlus

Audacity abiga lugesin sisse väikese uudisejupi, töötlesin seda efektidega, lisasin mõned vabad helifailid ja saadud faili avaldasin Podomatic keskkonnas. Siin see on, nimeks kuldoravad, pikkuseks ca pool minutit:

pühapäev, 25. november 2012

4. ülesanne - tähestik

4. ülesanne - tähestik

I osa kodutööst: oma häälega loetud tähestiku koos mänguga saab kätte aadressil:
https://www.dropbox.com/sh/e8x025r6yh76yn4/2j8Veg6K5n

Tähestiku lugesin sisse Audacity programmiga ja tükeldasin siis osadeks juhendi järgi.

neljapäev, 8. november 2012

4. ülesanne

Ülesanne: http://digitaalnemeedia.wordpress.com/2012/11/07/4-nadala-ulesanne/
1) Salvestada järjest ühte faili terve Eesti tähestiku jagu tähti! Puhastada, soovi järgi töödelda ja siis jagada see tähe kaupa üksikuteks mp3 failideks!
Õpetus, kuidas pikka heliklippi mugavalt osadeks jaotada: http://www.cs.tlu.ee/~rinde/mm_materjal/pdf/audacity_heliklipi_jagamine_labelitega.pdf
2) Luua heliklipp, milles kombineerite oma kõnet, taustamuusikat ja ehk veel mingeid klippe. Kas loete luulet, reklaamite midagi, selgitate mõnda loodusnähtust vms. Mida kooliga seotum, seda parem! Ehk siis multitrack töötlus!
Tähtaeg 28.11. Viimane kontakttund on 2.12.2012